با تاسف امروز نیز دشمنان مردم افغانستان یک بار دیگر با حمله تروریستی در محل ازدحام مردم ملکی تعدادی از هموطنان ما را به خاک و خون کشیدند و خانواده های بسیاری را داغدار کردند.
گروه های تروریستی و باداران شان تلاش می کنند تا اخبار جنگ و خشونت در افغانستان در صدر اخبار رسانه های عمومی قرار گیرد تا از این طریق فعالیت ها و موفقیت های نسبی حکومت در راستای برنامه های انکشافی و موفقیت در سیاست خارجی و حمایت از جامعه جهانی در افغانستان تحت الشعاع قرار گیرد.
مردم قهرمان افغانستان اما برای رسیدن به ثبات دایمی، نهادینه شدن ارزش های مدنی و ساختار حاکمیت مردمی در افغانستان، جانفشانی ها و فداکاری های بسیاری از خود نشان داده اند و با حرکت های تروریستی و ددمنشانه گروه های افراطی هیچگاه متزلزل نخواهتد شد.
بدیهی است که این امر هیچگاه از مسؤلیت حکومت و نیروهای امنیتی در قبال تأمین امنیت شهروندان افغانستان نمی کاهد. نهاد های امنیتی کشور همچنان در مبارزه با گروه ها و شبکه های تروریستی و باداران شان، مصمم اند و شجاعانه ایثار گری می کنند. حقیقت امر اینست که پایداری و همدلی مردم، نیروهای امنیتی کشور را در پیکار با دهشت افگنی و خنثی کردن نقشه های شوم و غیر انسانی گروه های تروریستی، پشتیبان مطمئن و همیشگی خواهد بود.
حکومت افغانستان در پیکار با شبکه های دهشت افگن و تروریستی بیش از بیش مصمم و نیروهای امنیتی در این مبارزه از هیچ تلاش و زحمتی دریغ نخواهند کرد.
این جانب برای شهدای این حمله تروریستی رضوان الهی و بهشت برین و برای مجروحین حادثه شفای عاجل استدعا دارم و برای کلیه خانواده های داغدار شهدا آرزوی صبر و شکیبایی می کنم.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان
کابل۷ دلو ۱۳۹۶

اشتراک گذاری