دشمنان انسانیت، صلح و آبادانی کشور با کمال قساوت پیشگی و بی رحمی تمام هر روز رفتار های دد منشانه تر خویش را در معرض نمایش قرار داده و جان انسان های بی گناه و به خصوص اطفال و کودکان را می ستانند.
گروه های وحشت آفرین و ترور پیشه این بار، با حمله بر مؤسسه حمایت از اطفال در ولایت ننگرهار، نشان دادند که برای آن ها و در قاموس ننگین شان حتی جان اطفال معصوم و بی گناه نیز اهمیت نداشته و این گروه ها برای پیشبرد اهداف شوم و غیر انسانی خود هرگونه عطوفت و خصلت انسانی را از خود سلب کرده اند.
متأسفانه در حمله امروز در ولایت ننگرهار نیز شماری از مردم بی گناه قربانی شده اند که این جانب برای شهدای این رویداد غم انگیز فردوس برین، برای زخمی شدگان این حادثه صحت و سلامتی دوباره و برای بازماندگان حادثه، شکیبایی استدعا دارم.
بی تردید که نیروهای امنیتی برای مقابله با دشمنان انسانیت و آبادانی افغانستان قاطعانه عمل می کنند و حکومت افغانستان نیز هیچ گونه سهل انگاری را در امر مبارزه با تروریستان خون آشام که این روزها در گوشه و کنار کشور با حملات تروریستی به هدف کشتار غیر نظامیان و شهروندان بی گناه کشور حتی اطفال و کودکان معصوم خون به پا کرده اند، نخواهد پذیرفت.
همه می دانند که تروریست ها به منظور ضربه زدن به دولت و مردم افغانستان دست به چنین جنایاتی می زنند. بنابراین ضمن قدردانی از موسسات همکار و کمک کننده، انتظار این است که هم چنان در کنار مردم افغانستان باشند و ما را در مبارزه با تروریسم کمک کنند.
جنایت امروز در ننگرهار نشان می دهد که تروریست ها دشمن انسانیت هستند و در این زمینه هیچ کتله مذهبی و قومی از شر آن ها در امان نیست. بنابراین ایجاب می کند همه گروه های سیاسی، قومی، مذهبی و تمام اقشار مختلف در برابر این پدیده شوم در صف واحد ایستاد شویم و اجازه ندهیم که نفرت پراکنی ها و نفاق های قومی و سیاسی مانع مبارزه ما با افراط گرایی و تروریسم شود.
یک بار دیگر ضمن محکومیت شدید حادثه ننگرهار، یاد شهدا را گرامی می دارم و برای مجروحان شفای عاجل استدعا می کنم.
سرور دانش
معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان
۴دلو۱۳۹۶

اشتراک گذاری