خوشحالم که یازده تن از کاندید وزرای پیشنهادی حکومت وحدت ملی، مورد اعتماد نمایندگان مردم در ولسی جرگه قرار گرفته اند. از اعتماد خانه ملت نسبت به کاندید وزرای پیشنهادی حکومت وحدت ملی و رأی اعتماد آنها اظهار قدردانی و سپاسگزاری می نمایم.
بدون شک که همکاری و هماهنگی میان سه قوه دولتی در زمان و شرایط کنونی، برای شهروندان افغانستان مایه امیدواری و برای حاکمیت ملی افغانستان یک ضرورت مبرم و حیاتی است و اعتماد نمایندگان مردم به فرزندان صدیق و متعهد کشور زمینه را برای انسجام بهتر امور و تقویت همکاری میان ارگان های مهم دولت جمهوری اسلامی افغانستان به خصوص حکومت و شورای ملی، فراهم می سازد و از سوی دیگر ارائه خدمات شایسته به شهروندان کشور تنها با نظارت دقیق و اعتماد نمایندگان مردم در شورای ملی و تعهد مدیران ارشد در نهاد های مهم دولتی، امکان پذیر است.
حکومت وحدت ملی نیز مصم است که برای انجام مسؤلیت خود در برابر شهروندان و نمایندگان مردم در خانه ملت، تنها معیار شایسته سالاری و تخصص را در انتخاب مدیران ارشد در نظر بگیرد و از این طریق زمینه را برای مشارکت تمام اشخاص مسلکی برای خدمت در وزارت خانه و باقی ارگان های دولتی فراهم سازد.
این جانب باردیگر از حسن اعتماد نمایندگان مردم در ولسی جرگه برای کاندیدوزرای حکومت وحدت ملی سپاسگزاری می کنم و به وزرای محترم که توانسته اند رأی اعتماد کسب کنند، تبریک می گویم و برای شان در انجام این مسئولیت های کلان ملی آرزوی موفقیت دارم و از آنان می خواهم که مطابق به صلاحیت ها و وظایف قانونی خود در جهت تأمین عدالت، قانونیت، شفافیت و ارائه خدمات عمومی به شهروندان شریف کشور، از تمام توان و امکانات خود کار گرفته و از هیچ کوششی دریغ نورزند.
سرور دانش
معاون دوم رئیس جمهور
۱۳ قوس ۱۳۹۶ کابل

اشتراک گذاری