طرح مقررۀ تطبیق سیستم حمل و نقل بین المللی جاده ای (TIR system)، طرح مقررۀ تنظیم مجدد زمین شهری و انکشاف مجدد آن و همچنین طرح مقررۀ صحت روانی در جلسه کمیته قوانین تأیید شد.
در جلسه کمیته قوانین که روز یک شنبه ۲۱ دلو ۱۳۹۷ به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته برگزار شد، ابتدا طرح مقرره تطبیق سیستم حمل و نقل بین المللی جاده ای (TIR system) از جانب اعضای جلسه مورد بررسی قرار گرفت. این مقرره به همکاری وزارت ترانسپورت و وزارت عدلیه تهیه و تنظیم شده است. حکومت افغانستان تلاش دارد با نهایی سازی و تطبیق این مقرره، زمینه تسهیلات حمل و نقل بین المللی جاده ی برای شرکت های ترانسپورتی مشمول سیستم حمل و نقل بین المللی جاده ی (TIR) فراهم شود و رویه یکسان گمرکی با استفاده از سند حمل و نقل بین المللی تطبیق گردد. مطابق ماده چهارم این مقرره، وزارت ترانسپورت به همکاری وزارت ها و ادارات ذی‌ربط، مسئولیت نظارت از تطبیق احکام این مقرره را دارد.
اعضای جلسه در بررسی این مقرره در موضوعاتی چون؛ اصطلاحات، وظایف و صلاحیت کمیته های منظور شده در متن این مقرره، چگونگی همکاری و هماهنگی میان ادارت مرتبط و مکلفیت های آن ها در روند تطبیق احکام این مقرره بیشتر بحث و تبادل نظر کردند. سرانجام طرح مقررۀ تطبیق سیستم حمل و نقل بین المللی جاده ای (TIR system)، از جانب کمیته قوانین مورد تأیید قرار گرفت و به وزارت عدلیه هدایت داده شد که این طرح را طی مراحل کند.
در بخش دیگری اجندا، طرح مقررۀ تنظیم مجدد زمین شهری و انکشاف مجدد آن که از جانب شاروالی کابل تهیه شده بود توسط نماینده وزارت عدلیه در جلسه ارائه شد و اعضای جلسه در خصوص اهداف، نحوه تطبیق این مقرره، نقش و همکاری مردم و هماهنگی میان ارگان های ذی ربط بحث وتبادل نظر کردند. نماینده شاروالی کابل، انکشاف ساحات پلانی شهری و ایجاد زیربناهای اساسی و تأسیسات عام المنفعه، پلانی ساختن ساحات غیر پلانی، عرضه بهتر خدمات شهری و فراهم نمودن زمینه تطبیق ماستر پلان شهری را از اهداف عمده این طرح مقرره عنوان کرد. وی گفت که از طریق این سازکار جدید هم ساکنین ساحات تحت پروژه در محل زندگی خود باقی می مانند و هم زمینه ارائه خدمات شهری و ایجاد تأسیسات عام المنفعه فراهم می گردد. طرح مقررۀ تنظیم مجدد زمین شهری و انکشاف مجدد آن، از جانب اعضای کمیته قوانین مورد تأیید قرار گرفت و وزارت عدلیه آن را طی مراحل می کند.
طرح مقررۀ صحت روانی بعنوان آخرین اجندای جلسه امروز کمیته قوانین از جانب نماینده وزارت عدلیه ارائه شد و پس از طرح نظرات کارشناسی اعضای جلسه مورد تأیید قرار گرفت. کمیته قوانین به وزارت عدلیه هدایت داد تا نظرات پیشنهادی اعضای جلسه را در متن این طرح شامل و آن را طی مراحل کند.
نماینده وزارت صحت عامه در جلسه کمیته قوانین، هدف از طرح این مقرره را حمایت از حقوق بیماران روانی و ارائه خدمات مناسب به آنان عنوان کرد. طرح مقررۀ صحت روانی در پنج فصل و بیست و شش ماده تهیه و تنظیم شده است.

اشتراک گذاری