جلسه کمیته مشترک رسانه ها و حکومت بعد از ظهر روز چهار شنبه به ریاست استاد دانش معاون رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد.
معان رئیس جمهور یکبار دیگر به روان پاک شهدای حادثه تروریستی ۱۰ ثور در شهر کابل که درآن شماری از خبرنگاران به شهادت رسیدند درود فرستاد و همچنان نسبت به حوادث تروریستی امروز در کابل نیز ابراز تأسف و از همکاری مردم با نیروهای امنیتی در چگونگی برخورد با این رویداد ها، ستایش کرد.
وی با اشاره به این حوادث گفت که تروریستان نمی توانند با ترور، انتحار، انفجار و وحشت سد راه مردم افغانستان برای حمایت از دموکراسی و مردم سالاری شوند.
سپس براساس اجندا، نخست رهمنود پوشش رسانه ها از حوادث تروریستی در جلسه امروز کمیته مشترک رسانه ها و حکومت به بحث گرفته شد.
این رهنمود بر مبنای احکام قانون اساسی، قانون رسانه های همگانی، قانون حق دست رسی به اطلاعات و فیصله مورخ ۲۹ سنبله ۱۳۹۶ کمیته مشترک ترتیب شده است. یاد آوری می گردد که رهنمود پوشش رسانه ها از حوادث تروریستی، به همکاری ارگانهای امنیتی و فدراسیون ژورنالیستان افغانستان و به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر خبرنگاران و مدیران رسانه ها با مسئولان امنیتی در جریان پوشش خبری حوادث تروریستی و جنگ، تهیه شده است.
اعضای کمیته مشترک، به تفصیل دیدگاه های خویش را در موارد مختلفی این رهنمود به خصوص مکلفیت های نیروهای امنیتی و مکلفیت های ژورنالیستان و رسانه ها بیان داشته و پس از بحث مفصلی که راجع به این طرح صورت گرفت، کمیته مشترک این رهنمود را مورد تأیید قرار داد.
با توجه به رویدادهای تروریستی در ولایت های مختلف کشور، بر تامین امنیت خبرنگاران از سوی ارگان های امنیتی وهمچنین رعایت موارد ایمینی از سوی خبرنگاران در جریان پوشش خبری رویدادهای تروریستی، تاکید بیشتر صورت گرفته و راجع به نشر تصاویر زنده از محل حوادث تروریستی و جنگ نیز که در این رهنمود تسجیل شده است، تصمیم لازم اتخاذ گردید.
کمیته همچنین فیصله نمود که نهادهای مسؤل به منظور حفظ جان خبرنگاران و رعایت موازین حقوقی و قانونی، در جهت ارتقای این رهنمود به یک مقرره، به مرور زمان اقدامات عملی لازم را روی دست گیرند.
در بخشی از این جلسه، سکرتریت کمیته از نتایج جلسه اضطراری که به ریاست مشاور امنیت ملی به تعقیب حمله به خبرنگاران درکابل، برگزار شده بود، گزارش داده و راجع به آن فیصله شد که برای تأمین امنیت شماری از خبرنگارانی که در ولایت های قندهار، هلمند، کندز، غور و ننگرها مورد تهدید اند، یک تیم تخنیکی متشکل از نمایندگان وزارت داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، فدراسیون خبرنگاران و خبرنگاران مورد تهدید، ارزیابی های لازم را انجام داده و برای تأمین امنیت آنها عملا اقدام گردد.
در رابطه به صندق حمایت از خبرنگاران نیز سکرتریت کمیته گزارش داد که آماده گی های لازم مبنی بر اعلام موجودیت و آغاز بکار این صندق به مراحل نهای رسیده و در هفته آینده طی نشستی با حضور رئیس جمهوری غنی، خبرنگاران، فعالان رسانه ای و اعضای کمیته مشترک رسانه ها و حکومت، این صندوق عملا به فعالیت آغاز خواهد کرد.
کمیته باتوجه به نگرانی های امنیتی خبرنگاران در ولایت های مختلف کشور فیصله کرد که سفرهای ولایتی اعضای مؤظف کمیته، به منظور بررسی وضعیت خبرنگاران به لحظ تدابیرامنیتی و ایجاد هماهنگی های لازم، به زود ترین فرصت ممکن به ترتیب به ولایت های قندهار، هلمند، غور و هرات سفر نموده و گزارش خود را به کمیته ارائه کنند.

اشتراک گذاری