کمیته مشترک مصئونیت رسانه ها

جلسه کمیته مشترک حکومت و رسانه ها دایر شد

جلسه کمیته مشترک رسانه ها و حکومت، بعد از ظهر روز شنبه ۲۴ سنبله، به ریاست استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد. این جلسه به منظور بررسی تصامیم قبلی کمیته، ارائه گزارش وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت‌ملی، اداره لوی سارنوالی و اداره ارگان‌های محل در مورد تأمین امنیت و مصؤونیت خبرنگاران و […]

به همۀ قضایای خشونت علیه خبرنگاران در سال های گذشته، رسیدگی شده است

جلسه کمیته مشترک رسانه ها و حکومت بعد از ظهر روز شنبه ۹ سرطان با حضور اعضای این کمیته و به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس‌جمهور و رئیس آن کمیته، برگزار شد. معاون رئیس جمهور از هماهنگی و همکاری‌های مؤثر بین نهادهای عضو کمیته در جلوگیری از خشونت و بررسی قضایای خشونت علیه […]

جلسه کمیته مشترک رسانه ها و حکومت برگزار شد

جلسه کمیته مشترک رسانه ها و حکومت، بعد از ظهر روز یک شنبه به ریاست استاد دانش معاون رئیس جمهور و رئیس این کمیته برگزار شد. معاون رئیس جمهور موجودیت و کارکرد کمیته مشترک رسانه ها و حکومت را در بیشتر از یک سال گذشته با اهمیت و پر دستاورد عنوان کرده گفت: فلسفه تشکیل […]

کمیته مشترک رسانه ها و حکومت، رهنمود پوشش رسانه ها از حوادث تروریستی را تصویب کرد

جلسه کمیته مشترک رسانه ها و حکومت بعد از ظهر روز چهار شنبه به ریاست استاد دانش معاون رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد. معان رئیس جمهور یکبار دیگر به روان پاک شهدای حادثه تروریستی ۱۰ ثور در شهر کابل که درآن شماری از خبرنگاران به شهادت رسیدند درود فرستاد و همچنان نسبت […]

استاد دانش: هیچ پاسخ مثبتی از سوی مخالفین در پروسه صلح دریافت نکرده ایم و از این رو، چاره ای جز مقاومت نداریم

مراسم گرامی داشت از روز جهانی آزادی مطبوعات با حضور مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ، رئیس و اعضای کمیته مصونیت خبرنگاران، ژورنالیستان، نهادهای رسانه‌ای، مسئولین و فعالین کمیته مصئونیت و کمیته مشترک حکومت و رسانه ها، جامعه مدنی، برخی از نمایندگان نهادهای بین المللی، با سخنرانی استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس […]

بیانیه استاد دانش معاون رئیس جمهور در جلسه و میزگرد کمیته مشترک رسانه ها و حکومت و نمایندگان جامعه بین المللی (کابل- گلخانه صدارت- ۵ ثور ۱۳۹۷)

اشاره: روز گذشته جلسه ای بین کمیته مشترک رسانه ها و حکومت و شماری از سفرای کشور های خارجی مقیم کابل به ریاست استاد سرور دانش معاون رئیس جمهور به منظور تامین امنیت خبر نگاران و چگونگی برخورد با معافیت از مجازات، در قصر گلخانه صدارت بر گزار شده و راجع به این دو موضوع […]

استاد دانش: در نتیجه تعامل حکومت با رسانه ها و مبارزات مردم، جایگاه افغانستان در عرصه حمایت از آزادی بیان ارتقا یافت

جلسه و میزگردی بین کمیته مشترک رسانه ها و حکومت و نمایندگان جامعه بین المللی در مورد امنیت خبرنگاران و معافیت از مجازات، قبل از ظهر امروز به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور با حضور نهاد های رسانه ی داخلی، اعضای کمیته مشترک حکومت و رسانه ها، نماینده سازمان ملل متحد در […]

پس از شروع به کار کمیته مشترک حکومت و رسانه ها، همه قضایای خشونت علیه خبرنگاران مورد بررسی قرار گرفته است

در چهاردهمین جلسه کمیته مشترک رسانه ها و حکومت که بعد از ظهر امروز دوشنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته برگزار شد، نهاد های عدلی و قضایی گزارش دادند که در جریان یک سال گذشته، همه قضایای خشونت علیه خبرنگاران مورد بررسی قرار گرفته است. براساس گزارش […]

جلسه کمیته مشترک حکومت و رسانه ها بر گزار شد

بعد از ظهر روز یکشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۶، جلسه کمیته مشترک حکومت و رسانه ها به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد. در این جلسه در مورد بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران، تهدیدات امنیتی علیه رسانه ها و چگونگی فعالیت صندوق حمایت از خبرنگاران، موضوع باقیداری های […]