کمیته مشترک مصئونیت رسانه ها

پس از شروع به کار کمیته مشترک حکومت و رسانه ها، همه قضایای خشونت علیه خبرنگاران مورد بررسی قرار گرفته است

در چهاردهمین جلسه کمیته مشترک رسانه ها و حکومت که بعد از ظهر امروز دوشنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته برگزار شد، نهاد های عدلی و قضایی گزارش دادند که در جریان یک سال گذشته، همه قضایای خشونت علیه خبرنگاران مورد بررسی قرار گرفته است. براساس گزارش […]

جلسه کمیته مشترک حکومت و رسانه ها بر گزار شد

بعد از ظهر روز یکشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۶، جلسه کمیته مشترک حکومت و رسانه ها به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد. در این جلسه در مورد بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران، تهدیدات امنیتی علیه رسانه ها و چگونگی فعالیت صندوق حمایت از خبرنگاران، موضوع باقیداری های […]