کمیته مشترک مصئونیت رسانه ها

بیانیه استاد دانش معاون رئیس جمهور در جلسه و میزگرد کمیته مشترک رسانه ها و حکومت و نمایندگان جامعه بین المللی (کابل- گلخانه صدارت- ۵ ثور ۱۳۹۷)

اشاره: روز گذشته جلسه ای بین کمیته مشترک رسانه ها و حکومت و شماری از سفرای کشور های خارجی مقیم کابل به ریاست استاد سرور دانش معاون رئیس جمهور به منظور تامین امنیت خبر نگاران و چگونگی برخورد با معافیت از مجازات، در قصر گلخانه صدارت بر گزار شده و راجع به این دو موضوع […]

استاد دانش: در نتیجه تعامل حکومت با رسانه ها و مبارزات مردم، جایگاه افغانستان در عرصه حمایت از آزادی بیان ارتقا یافت

جلسه و میزگردی بین کمیته مشترک رسانه ها و حکومت و نمایندگان جامعه بین المللی در مورد امنیت خبرنگاران و معافیت از مجازات، قبل از ظهر امروز به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور با حضور نهاد های رسانه ی داخلی، اعضای کمیته مشترک حکومت و رسانه ها، نماینده سازمان ملل متحد در […]

پس از شروع به کار کمیته مشترک حکومت و رسانه ها، همه قضایای خشونت علیه خبرنگاران مورد بررسی قرار گرفته است

در چهاردهمین جلسه کمیته مشترک رسانه ها و حکومت که بعد از ظهر امروز دوشنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته برگزار شد، نهاد های عدلی و قضایی گزارش دادند که در جریان یک سال گذشته، همه قضایای خشونت علیه خبرنگاران مورد بررسی قرار گرفته است. براساس گزارش […]

جلسه کمیته مشترک حکومت و رسانه ها بر گزار شد

بعد از ظهر روز یکشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۶، جلسه کمیته مشترک حکومت و رسانه ها به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد. در این جلسه در مورد بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران، تهدیدات امنیتی علیه رسانه ها و چگونگی فعالیت صندوق حمایت از خبرنگاران، موضوع باقیداری های […]