کمیته سواد آموزی

بیش از ده تفاهمنامه برای کاهش بی سوادی در حضور داشت معاون رئیس جمهور امضا شد

به منظور کاهش بی سوادی در کشور، دوازده سند تفاهمنامه بین وزارت معارف و ادارات مختلف دولتی، بعد از ظهر روز چهار شنبه ۱۷ عقرب ۱۳۹۶، در حضور داشت استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوی و رئیس کمیته ملی سوادی آموزی به امضا رسید. معاون رئیس جمهور در ابتدای محفل امضای این تفاهمنامه ها […]

حمایت سکتور خصوصی از طرح بسیج ملی سواد آموزی در جلسه فوق العاده کمیته ملی سواد آموزی

جلسه فوق العاده کمیته ملی سواد آموزی به منظور کسب حمایت سکتور خصوصی و سهمگیری آن در کاهش و امحای بی سوادی، روز چهارشنبه ۲۶ میزان ۱۳۹۶ با حضور اسدالله حنیف وزیر معارف، شماری از اعضای کابینه، معینان وزارت خانه ها، هیأت رهبری و منسوبین وزارت معارف، والی ولایت کابل، رؤسا و نمایندگان ادارات دولتی […]

معاون رییس جمهور: سواد آموزی اساس انکشاف و پیشرفت در تمام عرصه ها است

سومین جلسه کمیته ملی سواد آموزی، قبل از ظهر امروز یکشنبه ۱۰ جوزای ۱۳۹۴ تحت ریاست استاد سرور دانش معاون رییس جمهور و رییس آن کمیته برگزار شد که در آن مسودۀ لوایح وظایف کمیته ملی سواد آموزی، کمیته ولایتی و کمیته ولسوالی به بررسی گرفته شد. معاون رییس جمهور در ابتدای این جلسه تصریح […]

کمیته ملی سواد آموزی طرح اجباری شدن سواد آموزی را بررسی کرد

  جلسۀ کمیته ملی سواد آموزی، قبل از ظهر امروز به ریاست استاد سرور دانش معاون رییس جمهور و رییس آن کمیته برگزار شد. در آغاز این جلسه، وزارت معارف در خصوص تطبیق مصوبات قبلی کمیته گزارش داد گفت: در جلساتی که با ادارات ذیربط مبنی بر تطبیق اولویت های اساسی در راستای سواد آموزی […]

طرح ملی سواد آموزی در کمیته سواد آموزی مورد بررسی قرار گرفت

در آغاز این جلسه، استاد سرور دانش معاون رییس جمهور، تطبیق برنامه ملی سواد آموزی را از مکلفیت های قانونی حکومت افغانستان و ادارات مسؤل خوانده گفت: تطبیق این برنامه می تواند زمینۀ انکشاف و توسعه را در عرصه های مختلف بوجود آورد. معاون رییس جمهور گفت: وزارت معارف در کنار دیگر مسؤلیت های که […]