کمیته عدلی و قضایی

جلسه مشترک نهادهای عدلی و حقوقی تحت ریاست معاون رییس جمهور برگزار شد

صبح امروز سه شنبه ۲ جدی ۱۳۹۳ جلسه مشترک نهادهای امنیتی و عدلی و قضایی تحت ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد و در مورد تعیین سرنوشت بخشی از زندانیان پل چرخی و هم چنین توقیف خانه بگرام که از سوی آمریکایی ها به حکومت افغانستان واگذار شده است بحث صورت […]

جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان برگزار شد

جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان قبل ازظهر امروز شنبه ۲۵ دلو ۱۳۹۳ به ریاست استاد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری و رییس آن کمیته برگزار شد. در این جلسه که اولین جلسه رسمی کمیته عدلی و قضایی به ریاست معاون دوم ریاست جمهوری بود، بر اساس آجندا، در مورد […]