کمیته عدلی و قضایی

جلسه کمیته عدلی و قضائی کابینه بر گزار شد

جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه بعد از ظهر دو شنبه ۲۸ عقرب، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست‌جمهوری و رئیس آن کمیته برگزار شد. در این جلسه، گزارش وزارت امور داخله مبنی بر ایجاد قطعۀ خاص پولیس برای تنفیذ فیصله محاکم، گرازش ریاست‌عمومی امنیت ملی در مورد فراهم آوری تسهیلات لازم برای […]

جلسه کمیته عدلی و قضایی دایر شد

جلسه کمیته عدلی و قضایی، بعد از ظهر یکشنبه ۱۵ میزان، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته دایر شد.   این جلسه به هدف بررسی مطالعات ستره محکمه پیرامون دعوای جبران خساره علیه اداره، طرح ریاست محابس درتطبیق بدیل حبس، گزارش وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین […]

جلسه کمیته عدلی و قضایی دایر شد

جلسه کمیته عدلی و قضایی، بعد از ظهر دوشنبه ۱۹ سنبله، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته دایر شد. این جلسه به هدف بررسی مسودۀ طرزالعمل نظارت از تطبیق برنامه ملی محو شکنجه، بررسی طرح اصلاح ادارات حقوق و قضایای دولت و مسودۀ پلان تطبیقی پالیسی حکومتداری محلی […]

جلسۀ کمیته عدلی و قضایی برگزار شد

جلسۀ کمیته عدلی و قضایی کابینه حکومت وحدت ملی قبل از ظهر روز شنبه ۱۰ سنبله به ریاست استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته برگزار شد. در این جلسه مسودۀ مقررۀ تأمین امنیت و مصؤونیت قضات ستره محکمه، طرزالعمل چگونگی رسیدگی به قضایای مدنی و جزایی در میعاد تعیین شدۀ قانونی، […]

جلسه کمیتۀ عدلی و قضایی برگزار شد

جلسۀ کمیته عدلی و قضایی عصر شنبه ۲۴ اسد به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته برگزار شد.

معاون دوم رئیس جمهور: حق دسترسی متهم به وکیل مدافع باید در تمام نهادهای عدلی و قضایی کشور نهادینه شود

جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه قبل از ظهر امروز دوشنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته برگزار و روی دو موضوع عدلی وقضایی تصمیم لازم اتخاذ گردید. در جلسه امروز کمیته عدلی و قضایی، پیرامون مشکلات وکلای مدافع در ارتباط با موکلین شان به منظور رسیدگی به […]

اسناد تقنینی طرح شده در کمیته قوانین و کمیته عدلی و قضایی تحت رهبری جلالتمآب قانونپوه سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

اسناد تقنینی طرح شده در کمیته قوانین تحت رهبری جلالتمآب قانونپوه سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه برگزار شد

جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه، بعد از ظهر روز دوشنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد. در جلسۀ امروز کمیته، گزارش ستره محکمه از تطبیق برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی در این اداره مورد ارزیابی قرار گرفت. برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی به منظور […]

جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه برگزار شد

قبل از ظهر چهار شنبه ۱۷ عقرب ۱۳۹۶ جلسه کمیته عدلی وقضایی کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست استاد سرور دانش معاون رئیس جمهور و رئیس آن کمیته، برگزار و در مورد موضوعات مورد اجندا، تصامیم لازم اتخاذ گردید. استاد سرور دانش در سخنان افتتاحیه جلسه کمیته عدلی وقضایی کابینه، دست آورد ها و کارکرد […]

جلسه مشترک نهادهای عدلی و حقوقی تحت ریاست معاون رییس جمهور برگزار شد

صبح امروز سه شنبه ۲ جدی ۱۳۹۳ جلسه مشترک نهادهای امنیتی و عدلی و قضایی تحت ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد و در مورد تعیین سرنوشت بخشی از زندانیان پل چرخی و هم چنین توقیف خانه بگرام که از سوی آمریکایی ها به حکومت افغانستان واگذار شده است بحث صورت […]