کمیته عدلی و قضایی

جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه برگزار شد

جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه، بعد از ظهر روز دوشنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد. در جلسۀ امروز کمیته، گزارش ستره محکمه از تطبیق برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی در این اداره مورد ارزیابی قرار گرفت. برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی به منظور […]

جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه برگزار شد

قبل از ظهر چهار شنبه ۱۷ عقرب ۱۳۹۶ جلسه کمیته عدلی وقضایی کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست استاد سرور دانش معاون رئیس جمهور و رئیس آن کمیته، برگزار و در مورد موضوعات مورد اجندا، تصامیم لازم اتخاذ گردید. استاد سرور دانش در سخنان افتتاحیه جلسه کمیته عدلی وقضایی کابینه، دست آورد ها و کارکرد […]

جلسه مشترک نهادهای عدلی و حقوقی تحت ریاست معاون رییس جمهور برگزار شد

صبح امروز سه شنبه ۲ جدی ۱۳۹۳ جلسه مشترک نهادهای امنیتی و عدلی و قضایی تحت ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد و در مورد تعیین سرنوشت بخشی از زندانیان پل چرخی و هم چنین توقیف خانه بگرام که از سوی آمریکایی ها به حکومت افغانستان واگذار شده است بحث صورت […]

جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان برگزار شد

جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان قبل ازظهر امروز شنبه ۲۵ دلو ۱۳۹۳ به ریاست استاد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری و رییس آن کمیته برگزار شد. در این جلسه که اولین جلسه رسمی کمیته عدلی و قضایی به ریاست معاون دوم ریاست جمهوری بود، بر اساس آجندا، در مورد […]