کمیته قوانین

معرفی طرح مقرره تنظیم فعالیت بورد حمایت حقوق مولف، مصنف، هنرمند و محقق

اشاره طرح مقرره تنظیم فعالیت بورد حمایت حقوق مولف، مصنف، هنرمند و محقق (کاپی رایت) از سوی وزارت محترم اطلاعات وفرهنگدر چهار فصل وهیجده ماده تنظیم شده و جهت طی مراحل قانونی به وزارت عدلیه مواصلت نموده است. این مقرره در جلسه شماره(۶ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۶) کمیته قوانین کابینه جهت بحث و بررسی ارایه گردید که […]

معرفی طرح مقرره پرواز طیاره‌ها و هلیکوپترهای نظامی دول خارجی در قلمرو هوایی کشور

  اشاره: مقرره پرواز طیاره‌ها و هیلیکوپترهای نظامی دول خارجی در قلمرو هوایی کشور، به تأسی از مصوبه شماره ۷۹ جلسه مؤرخ ۶/۷/۱۳۹۵ شورای امنیت ملی و بر مبنای فقره (۲) ماده ۶ قانون هوانوردی ملکی منشتره جریده رسمی شماره (۱۰۹۳) مصوب سال ۱۳۹۱، در ۳ فصل و ۲۲ ماده، طرح، تهیه و تدوین گردیده، […]

معرفی طرح قانون تشکیل و صلاحیت‌‌ قوه قضایه

اشاره طرح قانون تشکیل وصلاحیت قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان در جلسه شماره (۱) مؤرخ ۶/۱/۱۳۹۶ کمیته محترم قوانین جمهوری اسلامی افغانستان در پرانسیب مورد تأیید قرار گرفت. طرح مذبور در ۷ فصل و ۹۰ ماده به ترتیب زیر تهیه و تدوین گردیده است؛ فصل اول تحت عنوان احکام عمومی، اهداف، اصطلاحات، استقلالیت، میکانیسم، رسیدگی […]

معرفی طرح مقررۀ تنظیم بورسهای ملکی

اشاره: طرح مقررۀ تنظیم بورسهای ملکی در جلسۀ مورخه ۱۵/۱/۱۳۹۶ کمیته قوانین کابینه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور مورد بررسی و غور قرار گرفت و در نهایت تأیید شد. این طرح در ۳۵ ماده و ۶ فصل توسط وزارت تحصیلات عالی پیشنهاد شده و توسط انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی- […]

معرفی طرح قانون امور شهرسازی و مسکن

اشاره : طرح قانون امور شهرسازی در جلسه مورخ ۶/۲/۱۳۹۶ در کمیته قوانین مورد بحث قرار گرفته و تأیید کمیته را در پرنسیب بدست آورد. این مسوده در ۲۹ ماده و ۶ فصل تدوین شده است و کمیته‌ای موظف گردید تا تداخل وظیفوی دو نهاد شاروالی و وزارت شهرسازی و مسکن را رفع نماید. اهداف […]

معرفی طرح قانون شاروالی ها

اشاره : طرح جدید قانون شاروالی که بر اساس فرمان شماره (۴۵) مورخ ۵/۵/۱۳۹۱ در ۴۵ ماده و ۶ فصل، مقام ریاست جمهوری افغانستان از جانب اداره امور مستقل ارگان‌های محل و شاروالی کابل ترتیب و در انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی وزارت عدلیه مورد تدقیق و ارزیابی قرار گرفته آماده طی مراحل […]

معرفی طرح قانون مالیات بر عواید

اشاره: طرح قانون مالیات بر عواید، طی نامه شماره ۸۲۹ CSI مورخه ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ آمریت تحریرات ریاست دفتر وزارت مالیه جهت طی مراحل قانونی به وزارت عدلیه مواصلت ورزیده و مورد تدقیق قرار گرفته است. این طرح در جلسه مورخ(۶/۱/۱۳۹۶) کمیته در پرنسیب مورد تأیید قرار گرفته و برای اصلاحات ارجاع گردید. ویژگی‎ها: ۱٫ این طرح […]

معرفی مقررۀ حق الاجرت (فیس) مراکز صحی دولتی

اشاره /   طرح مقرره حق الاجرت (فیس) در مراکز صحی دولتی به تاریخ ۱۵/۱/۱۳۹۶ در جلسۀ کمیته قوانین به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور مورد غور و بررسی قرار گرفته و در آن کمیته تصویب شده است. این مقرره در ۱۹ ماده و ۴ فصل آماده طی مراحل قانونی است. این […]

معرفی طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات

اشاره :  طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات به تأسی از حکم ماده سی و ششم قانون اساسی افعانستان وضع و در ۳ فصل و ۳۵ ماده ترتیب گردیده است. فصل اولِ این قانون تحت عنوان “احکام عمومی” مواردی؛ مانند اهداف؛ بیان اصطلاحات؛ مستفیدین این قانون؛ شرایط استفاده و توضیح محلات عام را بیان می‌کند. […]

معرفی طرح قانون تنظیم خدمات پستی

اشاره : طرح قانون تنظیم خدمات پستی؛ در روشنای احکام مواد دهم و سی و هفتم قانون اساسی افغانستان، وضع و در ۹ فصل و ۳۸ ماده ترتیب گردیده است. فصل اول به تبیین “احکام عمومی” پرداخته و فصل دوم تحت عنوان “تشکیلات، وظایف و صلاحیت‌ها” مواردی؛ چون اداره تنظیم خدمات پستی، وظایف و صلاحیت‌های […]