کمیته قوانین

جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه برگزار شد

بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲۷ سرطان، جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد. نخست، طرح اجرای فرامین ریاست جمهوری در مورد عفو و تخفیف مجازات محبوسین و محجوزین، از سوی اداره لوی حارنوالی به جلسه ارائه شد. این طرح که […]

طرح قانون تنظیم خدمات پستی در یک جلسه اختصاصی بررسی گردید

در جلسۀ اختصاصی که قبل از ظهر روز دوشنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور برگزار شد، برخی از مواد قانون تنظیم خدمات پستی مورد دقت و بررسی مجدد قرار گرفت. طرح قانون تنظیم خدمات پستی در جلسه مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۶ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مطرح و در پرنسیپ مورد تأیید قرار گرفت […]

کمیته قوانین، طرح مقررۀ تنظیم خدمات شبکه دیجیتالی برای تلویزیون ها را تأیید کرد

طرح مقررۀ تنظیم خدمات شبکه دیجیتالی برای تلویزیون ها در جلسه کمیته قوانین کابینه مورد تأیید قرار گرفت. در جلسۀ روز یکشنبه کمیته قوانین که به ریاست استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شده بود، طرح مقررۀ تنظیم خدمات شبکه دیجیتالی برای تلویزیون ها و طرح مقرره تنظیم اعلانات تجارتی […]

جلسه کمیته قوانین کابینه برگزار شد

جلسه کمیته قوانین کابینه، بعد از ظهر روز یکشنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شده و دراین جلسه طرح طرز العمل تنظیم امور مالی، حسابی و اداری نمایندگی های سیاسی و قونسلی افغانستان در خارج از کشور، مقرره آموزش سواد برای محبوسین و طرح ضمیمه شماره (۱) قانون سلاح ناریه، […]

طرح قانون جدید معادن در جلسه ای به ریاست معاون رئیس جمهور بررسی شد

طرح قانون جدید معادن در جلسه ای به ریاست استاد دانش معاون رئیس جمهور و شرکت مقام های وزارت معادن و پطرولیم، عدلیه و اداره تدارکات ملی قبل از ظهر شنبه مورد بررسی قرار گرفت. این طرح قانون از سوی تیم مشترک مشتکل از وزارت معادن و پطرولیم، وزارت مالیه، وزارت عدلیه و اداره تدارکات […]

کمیته قوانین کابینه دریک جلسه فوق العاده، هشت مقرره مرتبط به قانون کار را تأیید کرد

در جلسه فوق العاده کمیته قوانین کابینه که قبل از ظهر روز پنجشنبه۶ ثور ۱۳۹۷، در قصر گلخانه صدارت به ریاست استاد دانش معاون رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزارشد، هشت مقرره مرتبط به قانون کار مورد بررسی قرار گرفته و راجع به آنها تصامیم لازم گرفته شد. دراین جلسه طرح مقرره شورای عالی […]

در جلسه کمیته قوانین سه سند تقنینی مورد تأیید قرار گرفت

در جلسه کمیته قوانین کابینه که بعد از ظهر روز یک شنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته برگزار شد، سه سند تقنینی و دو طرح پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته در مورد هریک تصامیم مقتضی اتخاذ گردید. دراین جلسه کمیته، طرح قانون تطبیق بدیل های حبس و […]

کمیته قوانین کابینه قانون منع خشونت علیه زنان را به عنوان قانون مجزا از کد جزا تأیید کرد

جلسه کمیته قوانین کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، بعد از ظهر روز یک شنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته برگزار گردید. در این جلسه در مورد طرح قانون تنظیم امور ملکیت های غیر منقول دولتی، اساسنامه شرکت طبع اسناد مصئون و طرح تعدیل برخی از مواد قانون […]

اسناد تقنینی طرح شده در کمیته قوانین و کمیته عدلی و قضایی تحت رهبری جلالتمآب قانونپوه سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

اسناد تقنینی طرح شده در کمیته قوانین تحت رهبری جلالتمآب قانونپوه سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

کمیته قوانین کابینه برگزار شد

جلسه کمیته قوانین کابینه، بعد از ظهر روز یکشنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد. در این جلسه، طرح قانون ترافیک جاده وطرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون حقوق وامتیازات بازماندگان شهداء و مفقودین وهمچنین طرح ایزاد در ماده ۲۴ قانون حقوق و […]