کمیته قوانین

جلسه کمیته قوانین کابینه برگزار شد

جلسه کمیته قوانین کابینه، بعد از ظهر روز یکشنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شده و دراین جلسه طرح طرز العمل تنظیم امور مالی، حسابی و اداری نمایندگی های سیاسی و قونسلی افغانستان در خارج از کشور، مقرره آموزش سواد برای محبوسین و طرح ضمیمه شماره (۱) قانون سلاح ناریه، […]

طرح قانون جدید معادن در جلسه ای به ریاست معاون رئیس جمهور بررسی شد

طرح قانون جدید معادن در جلسه ای به ریاست استاد دانش معاون رئیس جمهور و شرکت مقام های وزارت معادن و پطرولیم، عدلیه و اداره تدارکات ملی قبل از ظهر شنبه مورد بررسی قرار گرفت. این طرح قانون از سوی تیم مشترک مشتکل از وزارت معادن و پطرولیم، وزارت مالیه، وزارت عدلیه و اداره تدارکات […]

کمیته قوانین کابینه دریک جلسه فوق العاده، هشت مقرره مرتبط به قانون کار را تأیید کرد

در جلسه فوق العاده کمیته قوانین کابینه که قبل از ظهر روز پنجشنبه۶ ثور ۱۳۹۷، در قصر گلخانه صدارت به ریاست استاد دانش معاون رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزارشد، هشت مقرره مرتبط به قانون کار مورد بررسی قرار گرفته و راجع به آنها تصامیم لازم گرفته شد. دراین جلسه طرح مقرره شورای عالی […]

در جلسه کمیته قوانین سه سند تقنینی مورد تأیید قرار گرفت

در جلسه کمیته قوانین کابینه که بعد از ظهر روز یک شنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته برگزار شد، سه سند تقنینی و دو طرح پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته در مورد هریک تصامیم مقتضی اتخاذ گردید. دراین جلسه کمیته، طرح قانون تطبیق بدیل های حبس و […]

کمیته قوانین کابینه قانون منع خشونت علیه زنان را به عنوان قانون مجزا از کد جزا تأیید کرد

جلسه کمیته قوانین کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، بعد از ظهر روز یک شنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته برگزار گردید. در این جلسه در مورد طرح قانون تنظیم امور ملکیت های غیر منقول دولتی، اساسنامه شرکت طبع اسناد مصئون و طرح تعدیل برخی از مواد قانون […]

اسناد تقنینی طرح شده در کمیته قوانین و کمیته عدلی و قضایی تحت رهبری جلالتمآب قانونپوه سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

اسناد تقنینی طرح شده در کمیته قوانین تحت رهبری جلالتمآب قانونپوه سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

کمیته قوانین کابینه برگزار شد

جلسه کمیته قوانین کابینه، بعد از ظهر روز یکشنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد. در این جلسه، طرح قانون ترافیک جاده وطرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون حقوق وامتیازات بازماندگان شهداء و مفقودین وهمچنین طرح ایزاد در ماده ۲۴ قانون حقوق و […]

معرفی طرح مقرره غنی سازی آرد گندم وروغن‌های خوراکی

مقدمه طرح غنی مفرره غنی سازی آرد گندم وروغن‌های خوراکی به اثر مکتوب شماره(۳۶۰۳ مورخ ۳/۸/ ۱۳۹۶ ) وزارت عدلیه به کمیته قوانین تحت رهبری جلالت‌مآب معاون دوم ریاست جمهوری استاد سرور دانش، مواصلت ورزیدکه در جلسه مورخ  ۵/۹/۱۳۹۶ کمیته قوانین مورد تایید قرار گرفت. ساختار مقرره این مقرره به داخل ۱۶ فصل و ۲۸ […]

معرفی طرح قانون د افغانستان بانک

مقدمه طرح قانون دافغانستان بانک به اساس مکتوب شماره (۴۰۰۰مورخ۲۴ /۸ ۱۳۹۶ ) به کمیته قوانین تحت رهبری جلالت‌مآب محترم معاون صاحب دوم ریاست جمهوری فرستاده شده که به تاریخ ۵/۹/۱۳۹۶ در کمیته قوانین مورد بحث قرار گرفت. کمیته قوانین با ارایه اصلاحاتی، این قانون را به صورت کلی مورد تایید قرار داد. ساختار طرح […]

معرفی طرح قانون جدید تابعیت

مقدمه طرح قانون تابعیت در جلسه مورخ ۲۱ عقرب ۱۳۹۶ در جلسه کمیته قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان تحت ریاست جلا لت مآب محترم قانونپوه استاد سرور دانش مورد تایید قرار گرفت. ساختار طرح این قانون به تاسی از حکم فقره ( ۶ ) ماده چهارم قانون اساسی بدا خل (۵) فصل و (۳۱ )  […]