گزارش های تصویری

گزارش تصویری از سفر استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری به کشور هندوستان( ۱۰ دسامبر۲۰۱۷)

گزارش تصویری از اشتراک استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در “کنفرانس بین المللی آسیا-اقیانوسیه برای دولتداری باز” و ملاقات ایشان با مقامات دولتی کشور اندونیزیا و دیگر دیدار کنندگان (اندونیزیا- ۱۴ دسامبر ۲۰۱۷ )

گزارش تصویری از سفر استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و هیات همراه شان به کشور ترکمنستان جهت اشتراک در هفتمین اجلاس کنفرانس رکا

گزارش تصویری از سفر استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان برای شرکت در سی و نهمین اجلاس سران کشور عضو سازمان بین المللی یونسکو به کشور فرانسه.

گزارش تصویری از سفر استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان برای اشتراک در اجلاس بین المللی حفاظت از پلنگ های برفی و اکو سیستم های آن در کشور قرغیزستان

مراسم معرفی کاندید وزیر وزارت امور داخله و کاندید مقام لوی سارنوالی و عضو ستره محکمه به ولسی جرگه(حمل ۱۳۹۵)

مراسم معرفی کاندید وزیر وزارت امور داخله و کاندید مقام لوی سارنوالی و عضو ستره محکمه به ولسی جرگه(حمل ۱۳۹۵)

بررسی استراتژی ملی جوانان

دیدار معاون نماینده خاص جاپان برای افغانستان و پاکستان با معاونت ریاست جمهوری

بیست و یکمین سالگرد رهبر شهید