مقالې

د فقهې له نظره د فکري مالکیت حقوق

د فقهې له نظره د فکري مالکیت حقوقو په اړه ۱۰۱ پوښتنې او ځوابونه لیکوال: آیت الله العظمی محمد اسحاق فیاض (دام ظله) ژباړه: سرور دانش خپرندوی: د راه فردا انتشارات د چاپ پلا: د ۱۳۹۲ کال د مني لومړی ـ کابل د خپرندوی څرګندونې د راه فردا د مطالعاتو او انتشاراتو مرکز له خدای […]

مروری اجمالی بر تاریخ قانون اساسی در افغانستان و چگونگی تصویب آن

درآمد:شورای وزیران ۱۴-۲۱ جدی را  به عنوان هفتۀ ملی تجلیل از قانون اساسی تصویب‌کرده است. قانون اساسی موجود یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای مردم افغانستان در دوران پس از امارت طالبان است. قانون اساسی در افغانستان سابقۀ نزدیک به یک قرن دارد؛ اما آن‌چه تا کنون محقق نشده است «حکومت قانون» است و این‌که ساخت حقیقی […]

نگاهی به جایگاه و ساختار قوای سه گانه در مسوده قانون اساسی

نگاهی به جایگاه و ساختار قوای سه گانه در مسوده قانون اساسی

تاریخچه مختصر قوانین اساسی افغانستان و ضرورت نشر آنها

اشاره: این مقاله در سال ۱۳۸۶ در باره تاریخچه مختصر قوانین اساسی افغانستان و ضرورت چاپ و نشر مجموعه آنها نوشته شده و به عنوان مقدمه در کتاب (مجموعه کامل قوانین اساسی افغانستان) در خزان ۱۳۸۶ نشر شده است.

ضرورت نشر مجموعه قوانین و تهیه فهرست اسناد تقنینی کشور

در این مقاله موضوع نشر مجموعه قوانین افغانستان و ضرورت ها و فعالیت هایی که در وزارت عدلیه در این رابطه انجام شد، گزارش شده که در سال ۱۳۸۵ به عنوان مقدمه کتاب «فهرست تاریخوار جریده رسمی» (فهرست کامل چهل و سه ساله اسناد تقنینی) نشر گردیده است. ضرورت نشر مجموعه قوانین و تهیه فهرست […]

تصویری از: میکانیزم اِعمال حاکمیت ملی در قانون اساسی (به مناسبت هفته قانون اساسی)

حق رأی و مشارکت در انتخابات، بهترین و مهمترین ابزار برای تطبیق حکومت دموکراتیک است. قانون اساسی این حق را به بهترین وجه آن به رسمیت شناخته و به ملت صلاحیت داده است که در تمام موارد مهم مربوط به حاکمیت سیاسی، تصمیم بگیرند.  در مادهی چهارم قانون اساسی که یکی از مهمترین مواد قانون […]

چکیده ای از دیدگاه آیت الله فیاض در باره تروریسم و افراط گرایی

چکیده ای از دیدگاه آیت الله العظمی محمد اسحاق فیاض در باره: افراط گرایی و تروریزم ترجمه: سرور دانش منبع: بیانات و توجیهات، آیت الله العظمی فیاض، عراق، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ هجری

احزاب سیاسی افغانستان

یادآوری: در سال ۱۳۸۴ در وزارت عدلیه، کتابی را در دو جلد و ۱۲۴۴ صفحه به نام «احزاب سیاسی افغانستان» مشتمل بر مرامنامه ها و اساسنامه های ۸۱ حزب سیاسی افغانستان به چاب رساندیم که در جای خود واقعا یک سند تاریخی و سیاسی بی نظیر و بی سابقه در کشور و یک منبع مستند […]

جایگاه شریعت در قانونگذاری از نگاه قانون اساسی

دانلود

جایگاه انتخابات در نظام سیاسی افغانستان

جایگا انتخابات جایگاه انتخابات ۲